Chtelnica
Chtelnica

Zverejnenie e-mailovej adresy na na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou pre Referendum 2023

 

Obec Chtelnica zverejňuje týmto e-mailovú adresu pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Referendum 2023, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023:

 

 

chtelnica@chtelnica.sk

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou (105.06 kB)

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Správca