Chtelnica
Chtelnica

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov do volebných komisií pre Referendum 2023

Obec Chtelnica zverejňuje týmto e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v obci Chtelnica pre Referendum 2023, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023:


chtelnica@chtelnica.sk

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (104.45 kB)

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Správca