Chtelnica
Chtelnica

Vytvorenie volebných okrskov a určenie miestností pre konanie Referenda dňa 21. 01. 2023

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram

volebný okrsok č. 1 a

volebný okrsok č. 2

a určujem volebnú miestnosť:

Základná škola Chtelnica, Námestie 1. mája 3, Chtelnica

Vytvorenie volebných okrskov a určenie miestností pre konanie Referenda dňa 21. 01. 2023Vytvorenie volebných okrskov a určenie miestností pre konanie Referenda dňa 21. 01. 2023 (95.81 kB)

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Správca