Chtelnica
Chtelnica

Návrh VZN č. 4/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Chtelnica

Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Správca