Chtelnica
Chtelnica

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Správca