Chtelnica
Chtelnica

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Správca