Chtelnica
Chtelnica

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Chtelnica č.j. D 2022/001022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Správca