Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 4. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

121 170,39 EUR

Restau.Art s.r.o.

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

16. 10. 2020

Zmluva o elektronických službách

03/2020

nula

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

16. 10. 2020

Zmluva o balíkovom účte

04/2020

nula

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

16. 10. 2020

Zmluva o elektronickej službe Business24

05/2020

nula

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

11. 6. 2021

Zmluva o finančnom lízingu s poistením

01/2021

25 198,90 EUR dvadsaťpäťtisícstodeväťdesiatosem eur, deväťdesiat centov

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

11. 6. 2021

Zmluva o bežnom účte

02/2021

nula

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

11. 6. 2021

Zmluva o úvere č 9001916

03/2021

20 999,08 EUR dvadsaťtisícdeväťstodeväťdesiaťdeväť eur, osem centov

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

11. 6. 2021

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s.

04/2021

nula

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495, 92205 Chtelnica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.