Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2008

VZN 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2008_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,08 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiast. úhr.výdavkov škôl a šk. zariadení - neplatné

VZN_2008_4_poplMSaZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,32 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 6/2008 Štatút obce Chtelnica - neplatné

VZN_2008_6_statut.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,4 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 8/2008 o poskytovaní dotácií - neplatné

VZN_2008_8_dotaciach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2008 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce - neplatné

VZN_2008_3_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,64 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2007

VZN 2/2007 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2007_2_hroby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,39 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2007_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,09 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 101-107 z 107