Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2011

VZN 5/2011 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2011_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,47 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 8/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok - neplatné

VZN_2011_8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,33 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 12/2011 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Chtelnica

VZN č.12_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,12 kB
Vložené: 31. 1. 2012

VZN 2/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2011_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,27 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,78 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2011 – Štatút obce Chtelnica

VZN_2011_4_statut_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,02 kB
Vložené: 16. 11. 2011

VZN 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2011_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,02 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2010

VZN č.7/2010 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce - neplatné

VZN 7_2010 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,83 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 6/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl - neplatné

VZN_2010_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,12 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, MŠ - neplatné

VZN_2010_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,13 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2010_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,95 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2010 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2010_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2010 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2010_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,42 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2010 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2010_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,19 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2009

VZN 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- neplatné

VZN_2009_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2009 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2009_2_odavkach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,04 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2009 o cenách nájmu nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce - neplatné

VZN_2009_3_cenynajmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,53 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2008

VZN 5/2008 o určení školského obvodu ZŠ Chtelnica - neplatné

VZN_2008_5_obvodyskola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,2 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 7/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v ZŠ Chtelnica - neplatné

VZN_2008_7_zapisZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,45 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb - neplatné

VZN_2008_2_caspredaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,26 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 81-100 z 107