Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2010

VZN 5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, MŠ - neplatné

VZN_2010_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,13 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2010_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,95 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2010 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2010_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2010 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2010_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,42 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2010 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2010_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,19 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2009

VZN 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- neplatné

VZN_2009_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2009 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2009_2_odavkach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,04 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2009 o cenách nájmu nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce - neplatné

VZN_2009_3_cenynajmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,53 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2008

VZN 5/2008 o určení školského obvodu ZŠ Chtelnica - neplatné

VZN_2008_5_obvodyskola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,2 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 7/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v ZŠ Chtelnica - neplatné

VZN_2008_7_zapisZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,45 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 2/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb - neplatné

VZN_2008_2_caspredaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,26 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2008_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,08 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiast. úhr.výdavkov škôl a šk. zariadení - neplatné

VZN_2008_4_poplMSaZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,32 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 6/2008 Štatút obce Chtelnica - neplatné

VZN_2008_6_statut.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,4 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 8/2008 o poskytovaní dotácií - neplatné

VZN_2008_8_dotaciach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2008 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce - neplatné

VZN_2008_3_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,64 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2007

VZN 2/2007 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2007_2_hroby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,39 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2007_1_dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,09 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 81-98 z 98