Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2012

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom BP, NP a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica- neplatné

VZN č. 2_2012_Dodatok č. 3_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,02 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce- neplatné

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2_2012_o určení nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,07 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce - neplatné

Dodatok č. 4 k VZN č. 2_2012_o určení nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,4 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2012 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica - neplatné

VZN_3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,53 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2011

VZN č.5/2011 o verejných dávkach - Dodatok č.1 - neplatné

VZN č. 5_2011_Dodatok č.1_verejné dávky_KTV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,56 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o verejných dávkach - neplatné

VZN č. 5_2011_Dodatok č.2_verejné dávky_KTV pre PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,98 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 9/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č.9_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,04 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 10/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č.10_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,46 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - platné do 31.12.2012

VZN č.11_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,73 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 5/2011 o verejných dávkach - neplatné

VZN_2011_05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,47 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 8/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok - neplatné

VZN_2011_8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,33 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 12/2011 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Chtelnica

VZN č.12_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,12 kB
Vložené: 31. 1. 2012

VZN 2/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2011_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,27 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 1/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,78 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2011 – Štatút obce Chtelnica

VZN_2011_4_statut_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,02 kB
Vložené: 16. 11. 2011

VZN 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neplatné

VZN_2011_03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,02 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2010

VZN č.7/2010 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce - neplatné

VZN 7_2010 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,83 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 6/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl - neplatné

VZN_2010_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,12 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 61-80 z 98