Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2012

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - neplatné

VZN č.2_2012_Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,61 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.8/2012 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č. 8_2012_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,65 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2013

VZN č. 9_2012_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,36 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 2/2012 - Dodatok č.2 - neplatné

VZN č. 2_2012_Dodatok č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,62 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 11/2012 - Dodatok č.1 - neplatné

VZN č. 11_2012_Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,25 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.7/2012 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica- neplatné

VZN č. 7_2012 daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení- neplatné

VZN 10-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení, Dodatok č. 1 - neplatné

VZN 102012, dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,36 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom BP, NP a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica- neplatné

VZN č. 2_2012_Dodatok č. 3_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,02 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce- neplatné

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2_2012_o určení nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,07 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce - neplatné

Dodatok č. 4 k VZN č. 2_2012_o určení nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,4 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 3/2012 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica - neplatné

VZN_3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,53 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2011

VZN č.5/2011 o verejných dávkach - Dodatok č.1 - neplatné

VZN č. 5_2011_Dodatok č.1_verejné dávky_KTV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,56 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 o verejných dávkach - neplatné

VZN č. 5_2011_Dodatok č.2_verejné dávky_KTV pre PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,98 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 9/2011 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č.9_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,04 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 10/2011 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č.10_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,46 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - platné do 31.12.2012

VZN č.11_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,73 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 61-80 z 107