Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č.1_2017__určenie dňa ZÁPISU_ZŠ s MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,99 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č.2_2017__určenie školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,44 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,58 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
Dodatok č 1 k VZN č 3_2017_o určení príspevok na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,22 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN 4/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN_4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,73 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Rok 2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č.2_2016__nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,03 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č.4_2016__fond udržby a opráv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,37 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 5_2016_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,3 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, Nám. 1. mája 3, Chtelnica a o určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na predprimárne

Platnosť: Neplatné
VZN č 1_2016__určenie dňa ZÁPISU_ZŠ a MŠ_NÁVRH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,55 kB
Vložené: 31. 1. 2012

Návrh VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Platnosť: Neplatné
Navrh VZN č.4_2016_fond udržby a opráv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,08 kB
Vložené: 31. 1. 2012

Návrh VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Platnosť: Neplatné
Návrh VZN č. 5_2016_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,35 kB
Vložené: 31. 1. 2012

Rok 2015

VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v Obci Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN_1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,98 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Chtelnica

Platnosť: Neplatné
VZN č 3_2015_daň z nehnuteľnosti_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,91 kB
Vložené: 31. 1. 2012

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Platnosť: Neplatné
VZN č 2_2015_komunálny odpad_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,56 kB
Vložené: 31. 1. 2012

Rok 2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č 2_2014_Dodatok č 1_o_miestnych_daniach_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,23 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 1/2014 – Územný plán obce Chtelnica Doplnok III.

Platnosť: Platné
VZN č. 1_2014_Doplnok III _Územný plán obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,7 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č 2_2014_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,66 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

Platnosť: Neplatné
VZN č 3_2014_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,93 kB
Vložené: 31. 1. 2012

VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Platnosť: Neplatné
VZN č 4_2014_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,96 kB
Vložené: 31. 1. 2012
Zobrazeno 21-40 z 103

Farnosť Chtelnica

Farnosť Chtelnica

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 23.11.2020, 19:58:18

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Región

logo

logo

Partnerská obec

Partnerská obec:

cejkovice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom