Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

Dodatok č. 1 k VZN 22019 -o-miestnom poplatku za KO_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,63 kB
Vložené: 13. 12. 2019

Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016

Dodatok č. 1 k VZN 22019 -o-miestnom poplatku za KO- Návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,76 kB
Vložené: 23. 7. 2020

VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN 32019-o-výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,75 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 4/2019 o výške financovaní materskej školy a školských zariadení

VZN 42019-o-výške financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,19 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 2/2019 o určení FP stravovanie v školských jedálňach

VZN 22019 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB
Vložené: 13. 8. 2019

Návrh VZN č. 4/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica

Návrh_VZN 42019-o-výške financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,51 kB
Vložené: 26. 7. 2019

Návrh VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Chtelnica

Návrh_VZN 32019-o-výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,05 kB
Vložené: 26. 7. 2019

Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica

Návrh_VZN 22019 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,22 kB
Vložené: 26. 7. 2019

VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Chtelnica

VZN-o-verejnom-poriadku Chtelnica_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,73 kB
Vložené: 21. 6. 2019

VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Chtelnica - návrh

Platnosť: Platné
VZN-o-verejnom-poriadku Chtelnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,49 kB
Vložené: 24. 6. 2019

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica

Platnosť: Platné
sadzobník poplatkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,48 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,1 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2018

Platnosť: Platné
VZN č 2_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,75 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2017

VZN č. 5/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v Obci Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 5_2017_znečistenie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 6_2017_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,99 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 7_2017_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,55 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č. 8_2017_elektronické služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,84 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

Platnosť: Platné
Dodatok č 1 k VZN č 6_2017_o dani z nehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,68 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č.1_2017__určenie dňa ZÁPISU_ZŠ s MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,99 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica

Platnosť: Platné
VZN č.2_2017__určenie školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,44 kB
Vložené: 26. 9. 2017
Zobrazeno 1-20 z 101

Dátum a čas

Dnes je utorok, 4.8.2020, 1:07:48

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Farské oznamy

Farské oznamy

Región

logo

logo

Partnerská obec

Partnerská obec:

cejkovice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom