...
Chtelnica

Tlačivá

Stavebné konanie:

Odber podzemnej vody

Skener_20190703_104343.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,66 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 23. 7. 2019

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta

PRÍLOHA č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,19 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 25. 2. 2019

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA / právnické osoby /

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,31 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,59 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,88 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,28 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,16 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 25. 2. 2019

Nariadenie odstránenia stavby - podnet

Nariadenie odstránenia stavby - podnet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 25. 2. 2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,15 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 25. 2. 2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - FO+PO

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - FO+PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,49 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 25. 2. 2019

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 683,67 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 25. 2. 2019

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,78 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 25. 2. 2019

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,44 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 25. 2. 2019

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,65 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 25. 2. 2019

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 757,29 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 25. 2. 2019

Podnet na vykonanie ŠSD

Podnet na vykonanie ŠSD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,86 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 25. 2. 2019

Prehlásenie - stavebný dozor

Prehlásenie - stavebný dozor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,33 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 25. 2. 2019

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,08 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 25. 2. 2019

Vzdanie sa odvolania

Vzdanie sa odvolania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,39 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť - dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,15 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť MZZOsp+kr- žiadosť Sús 2-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,75 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

užívanie_MZZO_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,22 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 25. 2. 2019

Žiadosť o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby

žiadosť_o_vyjadrenie_k_dodatočnému_povoleniu_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,09 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 18. 3. 2015

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

ziadost_propagacne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,38 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 18. 3. 2015

Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností

ziadost_o_zapis_geometrickeho_planu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,54 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 22. 1. 2015

Žiadosť o povolenie výrubu stromov

Žiadosť o výrub drevín..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,79 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 6. 2. 2014

Žiadosť o vydanie určenia prenos. dopravného značenia na miestnych komunikáciách

DZurc..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,2 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 6. 2. 2014

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka)

žiadosť rozkopávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,83 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 6. 2. 2014

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

DZurč..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,2 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 6. 2. 2014

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu

VJAZDsp..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,23 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 6. 2. 2014

Reklamné stavby

Reklamné stavby - podrobne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,43 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 30. 5. 2012

Oznámenie o začatí stavby

oznamenie_o_zacati_stavby[1] (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,78 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 30. 5. 2012

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku

TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,42 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 30. 5. 2012

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

TL - žiaosť - zmena termínu dokončenia stavby.-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,89 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 5. 2012

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť vjazd SúS..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,84 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 30. 5. 2012

Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny stavby MZZO, zmeny palív a surovín, zmeny technologických zariadení

MZZOzmena..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,94 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 30. 5. 2012

Žiadosť o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy

vynatietrvale.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,86 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 15. 1. 2012

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku

pripojka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,31 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 15. 1. 2012

Všeobecné pokyny k stavebnému konaniu

staveb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,25 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 15. 1. 2012

Žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu rodinného domu

vynatierd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,62 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 15. 1. 2012

Dane a poplatky:

Čestné prehlásenie komunitné kompostovisko- byty

cestne_prehlasenie_komunitne_kompostovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,61 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 30. 12. 2016

Čestné prehlásenie domáce kompostovisko- rod. domy

cestne_prehlasenie_domace_kompostovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,76 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 30. 12. 2016

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO

Žiadosť_o_zníženie_odpustenie_poplatku_za_KO (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,92 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 16. 1. 2015

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2015

priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 16. 1. 2015

Daňové priznanie - priznanie k dani za psa FO

Priznanie k dani za psa - FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 531,94 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 6. 2. 2014

Daňové priznanie - priznanie k dani za psa PO

Priznanie k dani za psa - PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,82 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 6. 2. 2014

Poučenie k vyplneniu tlačiva Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Poučenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,97 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 6. 2. 2014

Daňové priznanie - priznanie k dani z pozemkov

vzor_priznanie_k_dani_z_pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,31 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 6. 2. 2014

Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

vzor_priznanie_k_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,05 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 6. 2. 2014

Daňové priznanie k dani za predajné automaty

vzor_priznanie_k_dani_za_predajne_automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,06 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 6. 2. 2014

Prehlásenie o spoluvlastníctve

Prehlásenie_o_spoluvlastníctve_k_dani_z_nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,12 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 6. 2. 2014

Daň z nehnuteľnosti – oznámenie – vznik – zánik daňovej povinnosti

vznik_danovej_povinnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,56 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 15. 1. 2012

Oznámenia k zániku poplatku za komunálny odpad

oznamenie_k_zaniku_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,56 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 15. 1. 2012

Oznámenie o zmene adresy – komunálny odpad

oznamenie_zmena_adresy_osoby_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,91 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 15. 1. 2012

Štvrťročné vyúčtovanie – daň za ubytovanie

stvrtrocne_vyuctovanie_ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,71 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 15. 1. 2012

Potvrdenie o podaní Daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Potvrdenie_o_podaniDP_dannehnut.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,54 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 22. 10. 2008

Daňové priznanie k dani z bytov

DP_dan_z_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,22 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 16. 9. 2008

Podnikanie:

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,15 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 15. 1. 2012

Ohlásenie prevádzkarne

Ohlásenie prevádzkarne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,23 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 15. 1. 2012

Dotácie:

Žiadosť o dotáciu

žiadosť o dotáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,55 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 15. 1. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,75 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 15. 1. 2012

Zaúčtovanie dotácie

zúčtovanie dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,75 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 15. 1. 2012

Žiadosť o pridelenie bytu

žiadosť o byt..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,77 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 15. 1. 2012

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 17.10.2019, 17:29:16

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7
1
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Farské oznamy

Farské oznamy

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 17. 10. 2019
17 °C 6 °C
piatok 18. 10. 19/10 °C
sobota 19. 10. 18/10 °C
nedeľa 20. 10. 20/14 °C

Región

logo

logo

Partnerská obec

Partnerská obec:

cejkovice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom