Vyhlásenie o prístupnosti

 

Webové sídlo obce Chtelnica sa snaží o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Dbá na dodržiavanie Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a JavaScriptu. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a text je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.
Na stránke sú správne definované nadpisy a zoznamy a všetky obrázky majú alternatívny text. Farba textu je zvolená tak, aby boli dodržané vhodné hodnoty kontrastu a jasu textu a podkladu.

Štruktúra layoutu aj obsahu je vytvorená podľa štandardov XHTML 1.0 Transitional, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS). Stránka je validná podľa World Wide Web Consortium (W3C) a neobsahuje chyby s výnimkou zdrojového kódu tretích strán.

Valid XHTML 1.0 Transitional Overiť CSS!

Stránku vytvoril Ing. Peter Fančovič a je postavená na redakčnom systéme WordPress.