Všeobecné pravidlá pre komentovanie článkov

1. Úvodné ustanovenia

Všetci používatelia sú povinní prečítať si a dodržiavať nižšie uvedené pravidlá. S používateľmi je od začiatku ich pôsobenia na stránke zaobchádzané s predpokladom, že tieto pravidlá čítali a porozumeli im. Používatelia, ktorí porušia pravidlá pre komentovanie článkov, môžu dostať upozornenie, či zákaz prispievať (ban) na dobu určenú správcom obsahu.

2. Meno používateľa a schválenie prvého príspevku

2.1 Prvý príspevok každého používateľa musí schváliť správca obsahu. Po schválení môže používateľ pridávať komentáre, ktoré sa na stránke zobrazujú automaticky, teda bez ďalšej nutnosti schvaľovania.

2.2 Po dohode s vedením obce budú schválení len používatelia, ktorí sa podpíšu skutočným menom a použijú skutočnú e-mailovú adresu. Platnosť adresy môže byť kontrolovaná správcom obsahu.

3. Správanie používateľov

3.1 Chtelnica.sk je informačný portál obce Chtelnica, ktorý vznikol za účelom informovania verejnosti a prezentácie obce na internete. Nezahŕňa kričanie a napádanie, naopak, zahŕňa spoločnú prácu na riešení problémov v prostredí vzájomného porozumenia a rešpektovania druhého. Slovné útočenie a “flame” na niektorého používateľa, či skupinu používateľov nie je povolené.

3.2 Je zakázané pridávať komentáre s fašistickým a rasistickým podtónom.

3.3 Neprispievajte neúctivým, či povýšeneckým spôsobom. Vždy odpovedajte s rešpektom a so všetkou zdvorilosťou.

3.4 Nie je vhodné prispievať, ak komentár je mimo tému zverejneného článku.

3.5 Nie je vhodné písanie viacerých komentárov za sebou. Svoj komentár si prosím dôkladne premyslite a skontrolujte pred odoslaním.

4. Záverečné ustanovenia

Spávca obsahu si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky odoslané príspevky sú majetkom stránky www.chtelnica.sk. Názory vyjadrené v jednotlivých príspevkoch ale predstavujú názory jednotlivcov, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi správcu obsahu, preto za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Správca obsahu si taktiež vyhradzuje právo v niektorých prípadoch neuplatniť tieto pravidlá, či ich uplatniť v miernejšej podobe, alebo uplatniť niektoré ďalšie formy riešenia (zmazanie, zamknutie, presunutie príspevku a podobne.) aj v prípadoch, ktoré nie sú spomínané v týchto pravidlách.

Pravidlá komentovania článkov sú platné od 5.3.2012

V prípade akýchkoľvek prípomienok k pravidlám pre komentovanie článkov, prosím kontaktujte webmaster@chtelnica.sk