Technická podpora

Ak máte problém s funkčnosťou alebo prezeraním našich internetových stránok alebo návrh na ich zlepšenie, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili na webmaster@chtelnica.sk. Za každú správu Vám vopred ďakujeme.

 

Správca obsahu:

Obecný Úrad Chtelnica
Kontakt: redakcia@chtelnica.sk.

Správcom obsahu sa rozumie povinná osoba zodpovedná za správu obsahu webového sídla a na ňom zverejnené informácie.

 

Technický prevádzkovateľ:

Ing. Peter Fančovič
Kontakt:  webmaster@chtelnica.sk

Technickým prevádzkovateľom sa rozumie prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy podľa zákona, ktorý vykonáva činnosti určené správcom obsahu v súvislosti s technickou prevádzkou webového sídla.