OZ Naša Chtelnica

 

Občianske združenie „Naša Chtelnica“pracuje v našej obci takmer rok (od roku 2012). Našou snahou je zapájať sa a podporovať aktivity organizované obcou, alebo inými záujmovými organizáciami. Zároveň vyvíjame aktivity zamerané na deti a mládež. Určite vydarenou aktivitou bol letný jazykový „Englishcamp“ určený pre deti, ktoré sa chceli učiť aj cez prázdniny angličtinu. Na jeseň organizujeme „Šarkaniádu“ (v roku 2012 -  3. ročník) a „Amatérsku fotografiu“ (v roku 2012 – 1. ročník). V týchto aktivitách chceme naďalej pokračovať a v ešte väčšej miere ich rozvíjať.

V druhej polovici roku 2012 sa k nám pridal stolnotenisový oddiel, ktorý okrem toho, že sa zapojil do okresnej súťaže, aktívne vypĺňa čas deťom a dospelým. V budúcom roku ich budeme podporovať a radi by sme podporili a zastrešili i iné druhy športových aktivít. Vyhlásili sme súťaž „ Najlepší cyklista – urob niečo pre svoje zdravie“, ktorá začne 11.mája 2013 a bude ukončená 29.septembra 2013 vyhlásením celkových víťazov. Nezabúdame ani na naše tradície i vzdelávacie činnosti a zapájame sa do čistenia našej obce v rámci akcie „Vyčistime si Chtelnicu “. Myslíme aj na seniorov, hlavne na osamelých a nevládnych, na ktorých štát zabúda a veríme, že sa nám podarí v spolupráci s obcou postarať sa o nich. Ak máte chuť s nami spolupracovať alebo máte nápad, ktorý stojí za realizáciu, máte u nás dvere otvorené a radi Vás privítame. Ak nás chcete podporiť, môžete využiť príležitosť darovať 2% z daní na činnosť nášho združenia.

 

Dovolím si ešte osobné poďakovanie všetkým členom združenia, dobrovoľníkom a podporovateľom.

 

Barbora Bocánová

predsedníčka OZ