Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 99/2017, Baleková Jarmila
10.00 € 22.08.2017
PDF ikona
0.23MB
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 2341425
RZ č. 96/2017, Union poisťovňa, a.s., IČO: 31322051
67.63 € 15.08.2017
PDF ikona
5.51MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 102/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 11.08.2017
PDF ikona
0.59MB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 101/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 11.08.2017
PDF ikona
0.03MB
Darovacia zmluva
RZ č. 84/2017, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO: 35946024
1500.00 € 04.08.2017
PDF ikona
0.26MB
Zmluva o dielo
RZ č. 87/2017, Elsystém, s.r.o., IČO: 36342530
32540.57 € 03.08.2017
PDF ikona
1.5MB
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distribučnej sústavy
RZ č. 83/2017, Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518
0.00 € 31.07.2017
PDF ikona
0.51MB
Dodatok č. 1171/13/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1171/13/30
RZ č. 82/2017, Recyklačný fond v likvidácii, IČO: 36062090
0.00 € 28.07.2017
PDF ikona
0.08MB
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
RZ č. 79/2017, MAPA Slovakia Digital, s. r. o., IČO: 45325600
0.00 € 21.07.2017
PDF ikona
0.17MB
Zmluva o poskytovaní služieb
RZ č. 78/2017, MAPA Slovakia Digital, s. r. o., IČO: 45325600
600.00 € 21.07.2017
PDF ikona
0.27MB
Zmluva č. 1/010-III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 81/2017, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901
500.00 € 18.07.2017
PDF ikona
0.3MB
Kúpna zmluva
RZ č. 72/2017, Bučková Božena
86.00 € 17.07.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 74/2017, Dubajová Viera
20.00 € 14.07.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o dielo
RZ č. 75/2017, Gaarp Media s.r.o.
384.00 € 03.07.2017
PDF ikona
0.15MB
Zmluva č. 5 – ŠT PN - 14 /2017 o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 80/2017, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901
300.00 € 30.06.2017
PDF ikona
0.25MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3532/2017/1.1
RZ č. 69/2017, Ministerstvo kultúry SR
20000.00 € 13.06.2017
PDF ikona
0.24MB
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
RZ č. 66/2017, Ing. Marta Tóthová, IČO: 34271333
2100.00 € 10.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Rámcová kúpna zmluva
RZ č. 68/2017, quick-mix SK s.r.o., IČO: 36825701
0.00 € 09.06.2017
PDF ikona
0.19MB
Splátkový kalendár - príloha k zmluve
RZ č. 63/2017, Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518
1443.56 € 09.06.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 62/2017, Blaško Jozef
10.00 € 08.06.2017