Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2018
24/2018, Urbašíková Zuzana
20.00 € 12.4.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme obecných pozemkov
RZ č. 22/2018, Občianske združenie Tenisový klub ESO - Piešťany, IČO: 42156165
100.00 € 01.04.2018
PDF ikona
0.14MB
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávky stavebných prác
RZ č. 23/2018, Martin Magnus; IČO: 44181060
0.00 € 23.03.2018
PDF ikona
0.22MB
Zmluva o obchodnej spolupráci pri vykonávaní odberu použitých batérií a akumulátorov
RZ č. 21/2018, METAL SERVIS Recycling s. r. o., IČO: 36622630
0.00 € 19.03.2018
PDF ikona
0.12MB
Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
RZ č. 13/2018, ELT Management Company Slovakia s.r.o., IČO: 50096273
0.00 € 13.03.2018
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o prevzatí dlhu
RZ č. 17/2018, Zemko Peter
770.00 € 07.03.2018
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o prevzatí dlhu
RZ č. 16/2018, Zemko Peter
900.80 € 07.03.2018
PDF ikona
0.19MB
Zmluva o nájme nebytových priestorov
RZ č. 15/2018, Ján Brichta, IČO: 40200671
190.74 € 01.03.2018
PDF ikona
0.25MB
Zmluva o dielo
RZ č. 14/2018, METAL SERVIS Recycling s. r. o., IČO: 36622630
0.00 € 21.02.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o prenájme pozemkov
RZ č. 126/2017, Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Chtelnica
428.00 € 21.02.2018
PDF ikona
0.7MB
Zmluva
RZ č. 11/2018, Zberné suroviny Žilina, a.s., IČO: 50 634 518
0.00 € 12.02.2018
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 7/2018, Balneologické múzeum Imricha Wintera, IČO 36086967
0.00 € 23.01.2018
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 6/2018, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica
1400.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 5/2018, Naša Chtelnica, IČO: 42288657
4500.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.51MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 4/2018, ZO ZPCCH a SZTP
1200.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 3/2018, TJ Družstevník Chtelnica
9000.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 2/2018, Šachový klub Kamenár Chtelnica
200.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
RZ č. 1/2018, Žigray Peter
10.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.39MB
Rámcová zmluva
RZ č. 131/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r. o., IČO: 36231258
0.00 € 30.12.2017
PDF ikona
0.18MB
Vypracovanie architektonickej štúdie na bytový dom
294/2017, PB project, s.r.o., IČO: 44 632 541
11280.00 € 20.12.2017