Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.13MB
Dohoda
RZ č. 19/2019, Martin Magnus
250.00 € 30.01.2019
PDF ikona
0.39MB
Zmluva o vytvorení diela
RZ č. 12/2019, Dychová hudba Chtelničanka
306.00 € 29.01.2019
PDF ikona
0.46MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2019
RZ č. 15/2019, TJ Družstevník Chtelnica
9000.00 € 29.01.2019
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
RZ č. 16/2019, ZO ZPCCH a SZTP
1400.00 € 29.01.2019
PDF ikona
0.46MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2019
RZ č. 14/2019, Naša Chtelnica – Združenie občanov obce Chtelnica
4500.00 € 29.01.2019
PDF ikona
0.47MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2019
RZ č. 13/2019, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica
1400.00 € 29.01.2019
PDF ikona
0.24MB
Zmluva o dielo
RZ č. 9/2019, Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
6305.00 € 28.01.2019
PDF ikona
0.26MB
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov RZ č. 78/2015
RZ č. 8/2019, Kateřina Čikošová, IČO: 40752585
279.79 € 25.01.2019
PDF ikona
0.27MB
Dodatok č. 001/2019/§50j k dohode č. 18/06/50j/16
RZ č. 6/2019, Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 00 312 584
0.00 € 11.01.2019
PDF ikona
0.27MB
Dodatok č. 001/2019/§50j k dohode č. 18/06/50j/14
RZ č. 7/2019, Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 00 312 584
0.00 € 11.01.2019
PDF ikona
0.23MB
Zmluva o dielo
RZ č. 5/2019, Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r.o.
417656.76 € 10.01.2019
PDF ikona
0.27MB
Dodatok č. 1. k zmluve o ekonomickom poradenstve
RZ č. 76/2018, Ing. Jaroslava Hýblová
200.00 € 09.01.2019
PDF ikona
1.42MB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
RZ č. 3/2019, Slovak Telekom, a.s., IČO: 00312584
0.00 € 03.01.2019
PDF ikona
1.59MB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 2/2019, Slovak Telekom, a.s., IČO: 00312584
0.00 € 03.01.2019
PDF ikona
1.76MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 1/2019, Slovak Telekom, a.s., IČO: 00312584
0.00 € 03.01.2019
PDF ikona
0.76MB
Nájomná zmluva
RZ č. 123/2018, Róbert Cibulka a manž. Martina Cibulková
268.35 € 31.12.2018
PDF ikona
0.52MB
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu RZ č. 87/2018
RZ č. 118/2018, Miroslav Malec a manž. Martina Malecová
280.37 € 31.12.2018
PDF ikona
0.52MB
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu RZ č. 89/2018
RZ č. 116/2018, Peter Slamka
197.29 € 31.12.2018
PDF ikona
0.52MB
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu RZ č. 86/2018
RZ č. 117/2018, Miroslav Bašnák a manž. Viera Bašnáková
280.37 € 31.12.2018
PDF ikona
0.76MB
Nájomná zmluva
RZ č. 124/2018, Martin Magnus a manž. Zuzana
184.01 € 31.12.2018