Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
RZ č. 34/2017, Chnapko Michal
20.00 € 03.04.2017
PDF ikona
1.33MB
Úrazové poistenie
RZ č. 39/2017, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
8.00 € 31.03.2017
PDF ikona
1.34MB
Úrazové poistenie
RZ č. 38/2017, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
8.00 € 31.03.2017
PDF ikona
0.51MB
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových a nebytových priestorov RZ č. 114/2015 zo dňa 18.12.2015
RZ č. 32/2017, Vitalii Petretskyi
75.63 € 31.03.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
RZ č. 30/2017, Zelina Miroslav
10.00 € 27.03.2017
PDF ikona
0.36MB
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
RZ č. 33/2017, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
9716.40 € 27.03.2017
PDF ikona
0.77MB
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov RZ č. 25/2014
RZ č. 29/2017, Geodézia Prvý s.r.o., IČO: 47 707 186
337.21 € 22.03.2017
PDF ikona
0.65MB
Zmluva o nájme bytových priestorov
RZ č. 27/2017, Kováč Vladimír a manželka Andrea
1166.40 € 21.03.2017
PDF ikona
0.65MB
Zmluva o nájme bytových a nebytových priestorov
RZ č. 28/2017, Ruslan Stan
75.63 € 21.03.2017
PDF ikona
0.51MB
Zmluva o nájme nebytových priestorov
RZ č. 26/2017, Žaneta Vojtková DIČ: 1120670144
8879.60 € 21.03.2017
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica v roku 2017
RZ č. 25/2017, Šachový klub Kamenár Chtelnica
200.00 € 13.03.2017
PDF ikona
0.06MB
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
RZ č. 24/2017, MV SR - Okresný úrad Trnava
14000.00 € 07.03.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017 Mráz
RZ č. 19/2017, Mráz Gabriel
20.00 € 03.03.2017
PDF ikona
0.39MB
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve RZ č. 75/2016
RZ č. 17/2017, Rudolf Gregorovič a manž. Božena
0.00 € 01.03.2017
PDF ikona
2.48MB
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.01.2016
RZ č. 23/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
2.48MB
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.12.2015
RZ č. 22/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
3.06MB
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.02.2014
RZ č. 21/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
2.47MB
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.03.2014
RZ č. 20/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017 Hinková
RZ č. 16/2017, Hinková Renáta
20.00 € 20.02.2017
PDF ikona
3.25MB
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
RZ č. 15/201, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 15.02.2017