Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.32MB
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia
RZ č. 55/2017, H a S Nitra spol. s r.o., IČO: 36537136
34.80 € 22.05.2017
PDF ikona
0.37MB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo RZ č. 92/2015 zo dňa 30.09.2015
RZ č. 53/2017, DACHMONT SLOVAKIA, s.r.o.; IČO: 36 255 475
2275.20 € 12.05.2017
PDF ikona
0.22MB
ZMLUVA o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany
RZ č. 48/2017, Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany; IČO: 35628685
30.00 € 11.05.2017
PDF ikona
2.15MB
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distribučnej sústavy
RZ č. 52/2017, Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518
0.00 € 09.05.2017
PDF ikona
0.68MB
Výpoveď zo Zmluvy o združenej dodávke elektriny
RZ č. 51/2017, ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281
0.00 € 09.05.2017
PDF ikona
0.31MB
Nájomná zmluva
RZ č. 47/2017, Anna Hlúchová
85.08 € 09.05.2017
PDF ikona
0.23MB
Dohoda o skončení nájmu bytu RZ č. 99/2015
RZ č. 46/2017, Štefan Ščípa a manž. Lucia
0.00 € 03.05.2017
PDF ikona
0.48MB
Dodatok k neživotnému poisteniu č. 1 k poistnej zmluve
RZ č. 50/2017, Komunálna poisťovňa, a.s., IČO: 31595545
0.00 € 30.04.2017
PDF ikona
0.61MB
Nájomná zmluva
RZ č. 45/2017, Kyselicová Zuzana
73.38 € 29.04.2017
PDF ikona
0.32MB
Nájomná zmluva
RZ č. 43/2017, Štefan Ščípa a manž. Lucia
127.29 € 29.04.2017
PDF ikona
0.23MB
Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní obecného televízneho káblového rozvodu
RZ č. 44/2017, Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL; IČO: 44052243
3.60 € 28.04.2017
PDF ikona
3.36MB
Zamestnávateľská zmluva
RZ č. 42/2017, NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
0.00 € 27.04.2017
PDF ikona
0.3MB
Zmluva č. 018-4-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 49/2017, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901
300.00 € 25.04.2017
PDF ikona
0.39MB
Nájomná zmluva
RZ č. 40/2017, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Najsvätejšej Trojice Chtelnica
1.00 € 20.04.2017
PDF ikona
0.4MB
Rámcová zmluva
RZ č. 41/2017, PROSPECT, spol. s r.o., IČO: 34 107 100
0.00 € 11.04.2017
PDF ikona
0.33MB
Zámenná zmluva
RZ č. 35/2017, Dušan Jurina
202.50 € 05.04.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
RZ č. 34/2017, Chnapko Michal
20.00 € 03.04.2017
PDF ikona
0.51MB
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových a nebytových priestorov RZ č. 114/2015 zo dňa 18.12.2015
RZ č. 32/2017, Vitalii Petretskyi
75.63 € 31.03.2017
PDF ikona
1.33MB
Úrazové poistenie
RZ č. 39/2017, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
8.00 € 31.03.2017
PDF ikona
1.34MB
Úrazové poistenie
RZ č. 38/2017, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
8.00 € 31.03.2017