Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 7/2018, Balneologické múzeum Imricha Wintera, IČO 36086967
0.00 € 23.01.2018
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 6/2018, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica
1400.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 5/2018, Naša Chtelnica, IČO: 42288657
4500.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.51MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 4/2018, ZO ZPCCH a SZTP
1200.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 3/2018, TJ Družstevník Chtelnica
9000.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2018
RZ č. 2/2018, Šachový klub Kamenár Chtelnica
200.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
RZ č. 1/2018, Žigray Peter
10.00 € 22.01.2018
PDF ikona
0.39MB
Rámcová zmluva
RZ č. 131/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r. o., IČO: 36231258
0.00 € 30.12.2017
PDF ikona
0.66MB
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
RZ č. 130/2017, Poľnohospodárske družstvo Kátlovce, IČO: 31433081
70.00 € 20.12.2017
PDF ikona
0.19MB
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 836/CC/17-Zm1
RZ č. 129/2017, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
106764.00 € 18.12.2017
PDF ikona
0.22MB
Splátkový kalendár - príloha k zmluve
RZ č. 128/2017, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
106764.00 € 18.12.2017
PDF ikona
0.25MB
Zmluva o úvere č. 836/CC/17
RZ č. 128/2017, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
106764.00 € 18.12.2017
PDF ikona
1.03MB
Sadzobník
3, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 18.12.2017
PDF ikona
0.46MB
Produktové obchodné podmienkypre úvery bankové, záruky a akreditívy
2, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 18.12.2017
PDF ikona
0.29MB
Všeobecné obchodné podmienky
1, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 18.12.2017
PDF ikona
0.24MB
Rámcová zmluva
RZ č. 124/2017, TRIPSY s.r.o.
1154.21 € 04.12.2017
PDF ikona
0.23MB
Zmluva o dielo
RZ č. 123/2017, REALTEC plus, spol. s r.o., IČO: 45430942
1470.53 € 27.11.2017
PDF ikona
0.71MB
Zmluva o dielo
RZ č. 112/2017, CEVO, s.r.o., IČO: 44155590
106763.48 € 27.11.2017
PDF ikona
0.23MB
Kúpna zmluva
RZ č. 122/2017, ONDRUŠ a spol., spol. s r.o., IČO: 31698671
125.00 € 15.11.2017
PDF ikona
0.15MB
Zmluva o elektronických službách
RZ č. 121/2017, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 13.11.2017