Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.23MB
Kúpna zmluva
RZ č. 122/2017, ONDRUŠ a spol., spol. s r.o., IČO: 31698671
125.00 € 15.11.2017
PDF ikona
0.15MB
Zmluva o elektronických službách
RZ č. 121/2017, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 13.11.2017
PDF ikona
1.57MB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 120/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
21.99 € 10.11.2017
PDF ikona
0.54MB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 119/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 10.11.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 114/2017, Ing. Baleja Marián
6.00 € 09.11.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
č. 110/2017, Blašková Ivana
10.00 € 25.10.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 109/2017, Bílik Vladimír
20.00 € 18.10.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 111/2017, Balneologické múzeum Imricha Wintera, IČO 36086967
0.00 € 18.10.2017
PDF ikona
0.38MB
Zmluva o vyradení registratúrnych záznamov z registratúry Obecného úradu Chtelnica
RZ č. 108/2017, Bc. Simona Munková - REGIS, IČO: 50696891
720.00 € 16.10.2017
PDF ikona
0.57MB
Dohoda č. 17/06/010/23 uzatvorená podľa § 10 ods. 3 a ods. 9
RZ č. 107/2017, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
0.00 € 16.10.2017
PDF ikona
0.24MB
Zmluva o vykonávaní výkupu zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov
RZ č. 73/2017, EKOway, s.r.o.
0.00 € 11.10.2017
PDF ikona
0.65MB
Zmluva o nájme bytových a nebytových priestorov
RZ č. 106/2017, MDDr. Viera Benková
151.26 € 27.09.2017
PDF ikona
0.29MB
Dohoda o elektronickej fakturácií
RZ č. 104/2017, H a S Nitra spol. s r.o., IČO: 36537136
0.00 € 31.08.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 99/2017, Baleková Jarmila
10.00 € 22.08.2017
PDF ikona
0.23MB
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 2341425
RZ č. 96/2017, Union poisťovňa, a.s., IČO: 31322051
67.63 € 15.08.2017
PDF ikona
5.51MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 102/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 11.08.2017
PDF ikona
0.59MB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 101/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 11.08.2017
PDF ikona
0.03MB
Darovacia zmluva
RZ č. 84/2017, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO: 35946024
1500.00 € 04.08.2017
PDF ikona
0.26MB
Zmluva o dielo
RZ č. 87/2017, Elsystém, s.r.o., IČO: 36342530
32540.57 € 03.08.2017
PDF ikona
0.59MB
Zmluva o nájme obecných pozemkov
RZ č. 67/2017, Mgr. Petra Kvetanová, IČO: 43825044
112.50 € 01.08.2017