Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.06MB
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
RZ č. 24/2017, MV SR - Okresný úrad Trnava
14000.00 € 07.03.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017 Mráz
RZ č. 19/2017, Mráz Gabriel
20.00 € 03.03.2017
PDF ikona
0.39MB
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve RZ č. 75/2016
RZ č. 17/2017, Rudolf Gregorovič a manž. Božena
0.00 € 01.03.2017
PDF ikona
2.48MB
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.01.2016
RZ č. 23/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
2.48MB
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.12.2015
RZ č. 22/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
3.06MB
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.02.2014
RZ č. 21/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
2.47MB
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.03.2014
RZ č. 20/2017, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.00 € 28.02.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017 Hinková
RZ č. 16/2017, Hinková Renáta
20.00 € 20.02.2017
PDF ikona
3.25MB
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
RZ č. 15/201, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 15.02.2017
PDF ikona
0.36MB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo RZ č. 32/2015 zo dňa 26.02.2015
RZ č. 14/2017, Ars spektrum, s.r.o.
1775.84 € 13.02.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 13/2017, Kováčová Jarmila
20.00 € 13.02.2017
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2017
RZ č. 11/2017, Naša Chtelnica
5500.00 € 08.02.2017
PDF ikona
0.51MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2017
RZ č. 12/2017, ZO ZPCCH a SZTP
1200.00 € 08.02.2017
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2017
RZ č. 9/2017, TJ Družstevník Chtelnica
11000.00 € 08.02.2017
PDF ikona
0.44MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2017
RZ č. 10/2017, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica
1400.00 € 08.02.2017
PDF ikona
0.33MB
Zámenná zmluva
RZ č. 8/2017, Eva Einšpiglová
262.50 € 08.02.2017
PDF ikona
0.3MB
Kúpna zmluva
RZ č. 7/2017, Bílik Marek
127.50 € 30.01.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 5/2017, Balneologické múzeum Imricha Wintera, IČO 36086967
0.00 € 25.01.2017
PDF ikona
1.72MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ č. 6/2017, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
0.00 € 24.01.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme
RZ č. 4/2017, Kyselica Milan
20.00 € 20.1.2017