Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.24MB
Kúpna zmluva
RZ č. 33/2018, Janka Kováčová, Agnesa Bokorová, Mária Masariková
532.50 € 12.06.2018
PDF ikona
0.14MB
Zmluva o dielo
RZ č. 39/2018, HYDROTECH, a.s., IČO: 17315395
49999.20 € 06.06.2018
PDF ikona
1.61MB
Kúpna zmluva
Rz. 32/2018, Katarína Kalianková
337.50 € 06.06.2018
PDF ikona
0.23MB
Zmluva o požičiavaní filmových DVD nosičov pre verejné premietanie
RZ č. 37/2018, Magic Box Slovakia, s.r.o., IČO: 35832550
0.00 € 05.06.2018
PDF ikona
0.35MB
D O H O D A č. 18/06/50j/14 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
RZ č. 36/2018, Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 00 312 584
12291.12 € 29.05.2018
PDF ikona
0.15MB
Dohoda o spolupráci
RZ č. 35/2018, effective energy s.r.o. , IČO: 43810187
294.00 € 25.05.2018
PDF ikona
0.13MB
Zmluva o Elektronických službách
RZ č. 30/2018, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 25.05.2018
PDF ikona
0.53MB
Zmluva o Elektronickej službe Business24
RZ č. 29/2018, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 25.05.2018
PDF ikona
0.25MB
Zmluva o prevádzkovaní obecného televízneho káblového rozvodu
RZ č. 31/2018, Peter Doskočil – PETROCOMP, IČO: 41 294 751
4.00 € 01.05.2018
PDF ikona
0.23MB
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 0109000728
RZ č. 27/2018, Komunálna poisťovňa, a.s., IČO: 31595545
143.95 € 27.04.2018
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2018
24/2018, Urbašíková Zuzana
20.00 € 12.4.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme obecných pozemkov
RZ č. 22/2018, Občianske združenie Tenisový klub ESO - Piešťany, IČO: 42156165
100.00 € 01.04.2018
PDF ikona
0.15MB
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO
RZ č. 20/2018, Ing. Ladislav Billik - ABP, IČO: 40377008
132.00 € 26.03.2018
PDF ikona
0.14MB
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávky stavebných prác
RZ č. 23/2018, Martin Magnus; IČO: 44181060
0.00 € 23.03.2018
PDF ikona
0.23MB
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
RZ č. 25/2018, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 252 484
0.00 € 19.03.2018
PDF ikona
0.22MB
Zmluva o obchodnej spolupráci pri vykonávaní odberu použitých batérií a akumulátorov
RZ č. 21/2018, METAL SERVIS Recycling s. r. o., IČO: 36622630
0.00 € 19.03.2018
PDF ikona
0.12MB
Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
RZ č. 13/2018, ELT Management Company Slovakia s.r.o., IČO: 50096273
0.00 € 13.03.2018
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o prevzatí dlhu
RZ č. 17/2018, Zemko Peter
770.00 € 07.03.2018
PDF ikona
0.43MB
Zmluva o prevzatí dlhu
RZ č. 16/2018, Zemko Peter
900.80 € 07.03.2018
PDF ikona
0.19MB
Zmluva o nájme nebytových priestorov
RZ č. 15/2018, Ján Brichta, IČO: 40200671
190.74 € 01.03.2018