Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.23MB
Nájomná zmluva
RZ č. 53/2018, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
70.00 € 03.08.2018
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o dielo
RZ č. 57/2018, IMAO electric, s.r.o., IČO: 44007841
83285.57 € 23.7.2018
PDF ikona
0.16MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 49/2018, Ján Škodáček
0.00 € 20.07.2018
PDF ikona
0.15MB
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 52/2018, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901
1600.00 € 10.07.2018
PDF ikona
0.11MB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
RZ č. 48/2018, MADE spol. s r. o., IČO: 36041688
0.00 € 10.07.2018
PDF ikona
2.84MB
Dohoda č. 18/06/051/37 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
RZ č. 54/2018, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 30794536
0.00 € 10.07.2018
PDF ikona
0.35MB
Zmluva o dielo
RZ č. 51/2018, IMAO electric, s.r.o., IČO: 44007841
148811.89 € 09.07.2018
PDF ikona
0.22MB
Zmluva o nájme bytu
RZ č. 46/2018, Maryna Zavhorodnia
151.26 € 01.07.2018
PDF ikona
0.13MB
Darovacia zmluva
RZ č. 56/2018, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO: 35946024
1500.00 € 29.06.2018
PDF ikona
0.25MB
Kúpna zmluva
RZ č. 34/2018, Jaroslav Roth, Marian Bašnák, Marek Roth
0.00 € 27.06.2018
PDF ikona
0.3MB
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 55/2018, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901
500.00 € 27.06.2018
PDF ikona
0.18MB
Zmluva o nájme bytu
RZ č. 43/2018, Jozef Lučan a manž. Anna
71.50 € 27.06.2018
PDF ikona
0.47MB
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
RZ č. 47/2018, Ministerstvo kultúry, IČO: 00165 182
19700.00 € 26.06.2018
PDF ikona
0.12MB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo HASZ 002/2018
RZ č. 44/2018, HYDROTECH, a.s., IČO: 17315395
0.00 € 25.06.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
RZ č. 41/2018, Nadácia Slovenskej sporiteľne, IČO: 30856868
6000.00 € 18.06.2018
PDF ikona
0.17MB
Hromadná licenčná zmluva
RZ č. 40/2018, SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, IČO: 00 178 454
0.00 € 14.06.2018
PDF ikona
0.24MB
Kúpna zmluva
RZ č. 33/2018, Janka Kováčová, Agnesa Bokorová, Mária Masariková
532.50 € 12.06.2018
PDF ikona
0.14MB
Zmluva o dielo
RZ č. 39/2018, HYDROTECH, a.s., IČO: 17315395
49999.20 € 06.06.2018
PDF ikona
1.61MB
Kúpna zmluva
Rz. 32/2018, Katarína Kalianková
337.50 € 06.06.2018
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
38/2018, Stračár Július
20.00 € 05.06.2018