Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.84MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
RZ č. 101/2018, Environmentálny fond, IČO: 30796491
63434.00 € 28.11.2018
PDF ikona
0.1MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 100/2018, Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany, IČO: 36086967
0.00 € 27.11.2018
PDF ikona
0.16MB
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Rz č. 94/2018, MAPA Slovakia Digital s.r.o.
0.00 € 23.11.2018
PDF ikona
0.27MB
Zmluva o poskytnutí služby
RZ č. 97/2018, Gemini Group s. r. o., IČO: 36846244
900.00 € 16.11.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
Rz č. 91/2018, Dušan Čejtei
86.67 € 16.11.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
Rz č. 90/2018, Miroslav Turanský
95.71 € 16.11.2018
PDF ikona
0.22MB
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
RZ č. 95/2018, Ministerstvo vnútra SR
5000.00 € 06.11.2018
PDF ikona
0.11MB
Zmluva o Elektronických službách
RZ č. 93/2018, Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653
0.00 € 16.10.2018
PDF ikona
2.67MB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
RZ č. 83/2018, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
63697.13 € 16.10.2018
PDF ikona
0.83MB
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
RZ č. 80/2018, Environmentálny fond, IČO: 30796491
60000.00 € 02.10.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
Rz č. 87/2018, Miroslav Malec a manž. Martina
217.68 € 01.10.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
Rz č. 86/2018, Miroslav Bašnák a manž. Viera
217.68 € 01.10.2018
PDF ikona
0.45MB
Zmluva o dielo
RZ č. 82/2018, Benet Sport, s.r.o.
10654.80 € 01.10.2018
PDF ikona
0.45MB
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
RZ č. 79/2018, Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
10700.00 € 01.10.2018
PDF ikona
0.12MB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 18025:OZE
RZ č. 99/2018, IMAO electric, s.r.o., IČO: 44007841
10076.23 € 30.09.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
Rz č. 89/2018, Peter Slamka
95.10 € 30.09.2018
PDF ikona
0.17MB
Hromadná licenčná zmluva
RZ č. 78/2018, SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, IČO: 00 178 454
0.00 € 26.09.2018
PDF ikona
0.16MB
Zmluva o dielo
RZ č. 77/2018, CS, s.r.o., IČO: 44101937
141565.58 € 17.09.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
RZ č. 92/2018, Zuzana Kyselicová
108.38 € 15.09.2018
PDF ikona
0.3MB
Nájomná zmluva
RZ č. 85/2018, Peter Mátyus a manž. Monika
217.68 € 15.09.2018