Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.3MB
Kúpna zmluva
RZ č. 72/2017, Bučková Božena
86.00 € 17.07.2017
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 74/2017, Dubajová Viera
20.00 € 14.07.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o dielo
RZ č. 75/2017, Gaarp Media s.r.o.
384.00 € 03.07.2017
PDF ikona
0.25MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3532/2017/1.1
RZ č. 69/2017, Ministerstvo kultúry SR
20000.00 € 13.06.2017
PDF ikona
0.24MB
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
RZ č. 66/2017, Ing. Marta Tóthová, IČO: 34271333
2100.00 € 10.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Rámcová kúpna zmluva
RZ č. 68/2017, quick-mix SK s.r.o., IČO: 36825701
0.00 € 09.06.2017
PDF ikona
0.19MB
Splátkový kalendár - príloha k zmluve
RZ č. 63/2017, Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518
1443.56 € 09.06.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme hrobového miesta 2017
RZ č. 62/2017, Blaško Jozef
10.00 € 08.06.2017
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o nájme
RZ č. 62/2017, Jozef Blaško
10.00 € 08.06.2017
PDF ikona
0.17MB
Hromadná licenčná zmluva
RZ 64/2017, SOZA IČO: 00178454
0.00 € 07.06.2017
PDF ikona
0.22MB
Dodatok č. 2 k neživotnému poisteniu k poistnej zmluve
RZ č. 60/2017, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
0.00 € 06.06.2017
PDF ikona
0.79MB
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov RZ č. 95/2016
RZ č. 57/2017, Vanda Filová - Manikúra – Nechty Vanda, IČO: 50 540 963
151.26 € 05.06.2017
PDF ikona
0.79MB
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov RZ č. 66/2016
RZ č. 56/2017, Soňa Valovičová - PEDIKÚRA CHORS, IČO: 50045342
151.26 € 05.06.2017
PDF ikona
0.33MB
Zmluva o nájme bytu
RZ č. 58/2017, Marek Prvý a manž. Katarína
171.48 € 05.06.2017
PDF ikona
0.46MB
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
RZ č. 59/2017, biomarina – biowaste s.r.o., IČO: 50 336 932
0.20 € 01.06.2017
PDF ikona
0.32MB
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia
RZ č. 55/2017, H a S Nitra spol. s r.o., IČO: 36537136
34.80 € 22.05.2017
PDF ikona
0.3MB
Zmluva č. 40/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 61/2017, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901
300.00 € 19.05.2017
PDF ikona
0.26MB
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 54/2017, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901
350.00 € 16.05.2017
PDF ikona
0.37MB
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo RZ č. 92/2015 zo dňa 30.09.2015
RZ č. 53/2017, DACHMONT SLOVAKIA, s.r.o.; IČO: 36 255 475
2275.20 € 12.05.2017
PDF ikona
0.22MB
ZMLUVA o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany
RZ č. 48/2017, Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany; IČO: 35628685
30.00 € 11.05.2017