Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.2MB
Zmluva o nájme hrobového miesta
47/2019, Kernová Marta
20.00 € 10.04.2019
PDF ikona
0.11MB
Zmluva na realizáciu reklamy
RZ č. 50/2019, COOP Jednota Trnava, SD
150.00 € 08.04.2019
PDF ikona
0.22MB
Zmluva o poskytnutí právnej služby
RZ č. 46/2019, Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o., IČO: 50145860
0.00 € 04.04.2019
PDF ikona
0.49MB
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
RZ č. 45/2019, Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 00 312 584
2432.52 € 26.03.2019
PDF ikona
0.4MB
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
RZ č. 44/2019, Úrad Práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 00 312 584
7183.89 € 26.03.2019
PDF ikona
0.12MB
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
RZ č. 41/2019, Vanda Filová, IČO: 50540963
0.00 € 20.03.2019
PDF ikona
0.25MB
Zmluva o nájme nebytových priestorov
RZ č. 42/2019, Soňa Valovičová - Pedikúra Chors, IČO: 50045342
302.12 € 20.03.2019
PDF ikona
4.3MB
Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Chtelnici
RZ. č. 43/2019, Benet Sport, s.r.o.
18473.47 € 15.03.2019
PDF ikona
0.34MB
Darovacia zmluva
RZ č. 49/2019, Nestlé Slovensko s.r.o.
235.60 € 14.03.2019
PDF ikona
0.12MB
dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
RZ č. 42/2019, NN Tatry - Symoatia, d.d.s, a.s.
0.00 € 14.03.2019
PDF ikona
0.13MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 40/2019, Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany, IČO: 36086967
0.00 € 12.03.2019
PDF ikona
0.36MB
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu
RZ č. 48/2019, Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
10700.00 € 04.03.2019
PDF ikona
0.13MB
Zmluva o prenájme verejného priestranstva
RZ č. 32/2019, Stanislav Dubský
8300.00 € 04.03.2019
PDF ikona
0.32MB
Nájomná zmluva
RZ č. 28/2019, Sojáková Marcela
255.07 € 28.02.2019
PDF ikona
0.11MB
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
RZ č. 30/2019, Geodézia Prvý, s.r.o.
96.75 € 28.02.2019
PDF ikona
0.12MB
Dohoda o skončení nájmu bytu
RZ č. 29/2019, Jana Hlúchová
0.00 € 28.02.2019
PDF ikona
0.38MB
Zmluva o dodávke plynu
RZ č. 38/2019, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.02 € 26.02.2019
PDF ikona
0.38MB
Zmluva o dodávke plynu
RZ č. 37/2019, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.02 € 26.02.2019
PDF ikona
0.38MB
Zmluva o dodávke plynu
RZ č. 36/2019, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.02 € 26.02.2019
PDF ikona
0.4MB
Zmluva o dodávke plynu
RZ č. 35/2019, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
0.02 € 26.02.2019