Zmluvy

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.83MB
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
RZ č. 80/2018, Environmentálny fond, IČO: 30796491
60000.00 € 02.10.2018
PDF ikona
0.45MB
Zmluva o dielo
RZ č. 82/2018, Benet Sport, s.r.o.
10654.80 € 01.10.2018
PDF ikona
0.45MB
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
RZ č. 79/2018, Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
10700.00 € 01.10.2018
PDF ikona
0.17MB
Hromadná licenčná zmluva
RZ č. 78/2018, SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, IČO: 00 178 454
0.00 € 26.09.2018
PDF ikona
0.16MB
Zmluva o dielo
RZ č. 77/2018, CS, s.r.o., IČO: 44101937
141565.58 € 17.09.2018
PDF ikona
0.11MB
Zmluva o ekonomickom poradenstve
RZ č. 76/2018, Ing. Jaroslava Hýblová, IČO: 43565115
200.00 € 03.09.2018
PDF ikona
0.19MB
Zmluva o dielo
RZ č. 73/2018, IMMORTAL s.r.o., IČO: 47411066
70006.44 € 24.08.2018
PDF ikona
0.18MB
Príkazná zmluva
RZ č. 42/2018/B, Prvá Komunálna Finančná, a.s.
300.00 € 13.08.2018
PDF ikona
0.18MB
Príkazná zmluva
RZ č. 42/2018/A, Prvá Komunálna Finančná, a.s.
300.00 € 13.08.2018
PDF ikona
0.23MB
Nájomná zmluva
RZ č. 53/2018, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
70.00 € 03.08.2018
PDF ikona
0.27MB
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 70/2018, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901
800.00 € 31.07.2018
PDF ikona
0.15MB
Mandátna zmluva
RZ č. 58/2018, DENEBOLA, s.r.o., IČO: 48181218
100.00 € 26.07.2018
PDF ikona
0.21MB
Zmluva o dielo
RZ č. 57/2018, IMAO electric, s.r.o., IČO: 44007841
83285.57 € 23.7.2018
PDF ikona
0.16MB
Zmluva o výpožičke
RZ č. 49/2018, Ján Škodáček
0.00 € 20.07.2018
PDF ikona
0.15MB
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
RZ č. 52/2018, Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901
1600.00 € 10.07.2018
PDF ikona
0.11MB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
RZ č. 48/2018, MADE spol. s r. o., IČO: 36041688
0.00 € 10.07.2018
PDF ikona
2.84MB
Dohoda č. 18/06/051/37 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
RZ č. 54/2018, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, IČO: 30794536
0.00 € 10.07.2018
PDF ikona
0.35MB
Zmluva o dielo
RZ č. 51/2018, IMAO electric, s.r.o., IČO: 44007841
148811.89 € 09.07.2018
PDF ikona
0.22MB
Zmluva o nájme bytu
RZ č. 46/2018, Maryna Zavhorodnia
151.26 € 01.07.2018
PDF ikona
0.13MB
Darovacia zmluva
RZ č. 56/2018, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO: 35946024
1500.00 € 29.06.2018