Objednávky

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.46MB
Geometrický plán v lokalite Pažitná ul.
178/2017, Geodézia Prvý s. r. o., IČO: 47 707 186
450.00 € 31.07.2017
PDF ikona
0.4MB
Plošná inzercia
177/2017, Petit Press IČO: 35790253
70.80 € 27.07.2017
PDF ikona
0.48MB
Formuláre a matričné doklady
175/2017, Centrum polygrafických služieb IČO:312584
18.00 € 26.07.2017
PDF ikona
0.22MB
Výmena okien na Zdravotnom stredisku v Chtelnici
168/2017, Peter Jankech – Stolárstvo Jankech IČO: 34 304 711
9060.00 € 25.07.2017
PDF ikona
0.22MB
Vydanie publikácie DOZVUKY
167/2017, SPRINT 2 s.r.o. IČO: 46 471 537
1450.08 € 25.07.2017
PDF ikona
0.22MB
Propagácia podujatia Tereziánske slávnosti
166/2017, Hlohovská televízia, s.r.o. IČO: 36244431
38.00 € 24.07.2017
PDF ikona
0.22MB
Stroj umývací I-50 ET so všetkým príslušenstvom do kuchyne MŠ
164/2017, RM Gastro-JAZ s.r.o. DIČ: 20 201 814 71
1818.48 € 19.07.2017
PDF ikona
0.23MB
Podlahoviny do Materskej školy
163/2017, LINOTEX, s.r.o. IČO: 34 130 161
1677.78 € 18.07.2017
PDF ikona
0.38MB
Kancelárske potreby
162/2017, TRIPSY s. r. o., IČO: 36276464
29.59 € 10.07.2017
PDF ikona
0.38MB
Dopravné značenie P1 900
161/2017, NEMTECH s.r.o. IČO: 50 644 866
138.84 € 10.07.2017
PDF ikona
0.38MB
Trasová múčka
160/2017, Quick-mix SK s.r.o. IČO: 36 825 701
126.98 € 07.07.2017
PDF ikona
0.39MB
Maliarske práce v objekte Materskej školy Chtelnica
155/2017, Rudolf Pavelský IČO: 31 120 687
2050.00 € 04.07.2017
PDF ikona
0.38MB
Reštaurátorské práce na fasáde hl. budovy kaštieľa
156/2017, Mgr. art. Martin Petruš 922 01 Piešťany
800.00 € 04.07.2017
PDF ikona
0.21MB
Nehasené vápno
154/2017, DACHMONT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36255475
235.50 € 28.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Kancelárske potreby
153/2017, TRIPSY s. r. o., IČO: 36276464
32.10 € 28.06.2017
PDF ikona
0.39MB
Dodanie vodovodného a kanalizačného potrubia na ulice: Šimončičova, Kúria, Partizánska a prepoj Partizánska a Tehliarska
148/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s r.o., IČO 36231258
23897.00 € 26.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Toner HP color Laser Jet pro 200 MFP
147/2017, Luboš Kostur IČO: 35238631
248.00 € 26.06.2017
PDF ikona
0.29MB
Pumpa SEAFLO Bilge
146/2017, BOAT DIESEL, s.r.o. IČO: 45 400 326
24.90 € 23.06.2017
PDF ikona
0.21MB
Nehasené vápno
145/2017, DACHMONT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36255475
235.50 € 23.06.2017
PDF ikona
0.39MB
Údržbárske práce v obci v mesiaci jún 2017
143/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s r.o., IČO 36231258
94.80 € 20.06.2017