Objednávky

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.21MB
Nehasené vápno
154/2017, DACHMONT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36255475
235.50 € 28.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Kancelárske potreby
153/2017, TRIPSY s. r. o., IČO: 36276464
32.10 € 28.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Toner HP color Laser Jet pro 200 MFP
147/2017, Luboš Kostur IČO: 35238631
248.00 € 26.06.2017
PDF ikona
0.29MB
Pumpa SEAFLO Bilge
146/2017, BOAT DIESEL, s.r.o. IČO: 45 400 326
24.90 € 23.06.2017
PDF ikona
0.21MB
Nehasené vápno
145/2017, DACHMONT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36255475
235.50 € 23.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Figuríny a stojany
144/2017, SPONA s.r.o. IČO: 46044256
340.56 € 20.06.2017
PDF ikona
0.39MB
Výstavba novej kanalizačnej a vodovodnej prípojky k západnému a východnému pavilónu
135/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s r.o., IČO 36231258
3980.12 € 20.06.2017
PDF ikona
0.39MB
Vodovod-Prepoj MK Partizánska-Pekelná-Tehliarska
134/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s r.o., IČO 36231258
3344.40 € 20.06.2017
PDF ikona
0.39MB
Motorový benzínový fukár
133/2017, Mikroregión nad Holeškou, IČO: 36 095 524
184.00 € 19.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Kancelárske potreby
132/2017, TRIPSY s. r. o., IČO: 36276464
80.62 € 14.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Zapožičanie audiovizuálneho diela na filmové premietanie
131/2017, Continental film, s.r.o.
72.00 € 13.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Zapožičanie audiovizuálneho diela na filmové premietanie
130/2017, Asociácia slovenských filmových klubov
120.00 € 07.06.2017
PDF ikona
0.45MB
Vyhotovenie elektroinštalácie v staveniskovej bunke
129/2017, ELRES s.r.o. IČO: 47 431 407
960.59 € 07.06.2017
PDF ikona
0.22MB
Výroba exteriérovej tabule vo formáte 420 × 250
128/2017, LUNAS SK, s.r.o. IČO 47 040 921
24.90 € 05.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Zabezpečenie občerstvenia na podujatie Deň detí
127/2017, Jašter, s.r.o. IČO: 36708364
360.00 € 02.06.2017
PDF ikona
0.39MB
Zhotovenie kontajnerového státia pri MŠ
126/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s r.o., IČO 36231258
971.70 € 01.06.2017
PDF ikona
0.38MB
Zverejnenie plagátu na inzercii
125/2017, WINTER média a.s. IČO: 44 008 520
18.00 € 31.05.2017
PDF ikona
0.38MB
Základný náter pod minerálne silikátové omietky
124/2017, Quick-mix SK s.r.o. IČO: 36 825 701
94.96 € 24.05.2017
PDF ikona
0.39MB
Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu – výkopové práce
120/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r. o., IČO: 36231258
15789.17 € 24.05.2017
PDF ikona
0.39MB
Nakládka a odvoz odpadu v obci prívesným vozíkom
123/2017, OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB, spol. s r.o., IČO 36231258
524.40 € 24.05.2017