Faktúry MŠ

Súbor: Predmet, dodávateľ a čislo: číslo objednávky: Suma: Dátum zverejnenia:
PDF ikona
0.63MB
Chladnička s mrazničkou ZANUSSI
DF2015/33, NAY a. s., Tuhovská15, 830 06 Bratislava
156.00 € 12.05.2015
PDF ikona
0.75MB
JAR, SAVO, PULIRAPID, švédska utierka
DF2015/32, Jozef Piačka, POTRAVINY FIRST, Partozánska 110, 922 05 Chtelnica
1/2015 100.79 € 12.05.2015
PDF ikona
0.82MB
HP LJ P1005 renovovaný toner 2 ks
DF2015/31, Z+M servis, spol. s r. o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
29.04 € 12.05.2015
PDF ikona
0.76MB
Zemný plyn 01.05.2015-31.05.2015
DF2015/35, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11
506.00 € 07.05.2015
PDF ikona
0.7MB
Telekomunikačné služby 01.04.2015-30.04.2015
DF2015/34, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17.88 € 07.05.2015
PDF ikona
0.79MB
Účtovnícke práce 3/2015
DF2015/29, Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r. o., nám. 1. mája 495
660.00 € 30.04.2015
PDF ikona
1.15MB
Mesačné poplatky 22.03.2015-21.04.2015
DF2015/28, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19.60 € 30.04.2015
PDF ikona
0.83MB
Stočné 1. Q 2015
DF2015/26, Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r. o., nám. 1. mája 495
175.94 € 17.04.2015
PDF ikona
0.79MB
Vodné 1.1.2015-31.3.2015
DF2015/27, Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 P
125.03 € 15.04.2015
PDF ikona
0.85MB
emný plyn 01.04.2015-30.04.2015
DF2015/23, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11
506.00 € 10.04.2015
PDF ikona
0.71MB
Telekomunikačné služby 01.03.2015-31.03.2015
DF2015/25, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19.02 € 09.04.2015
PDF ikona
0.62MB
BOZP a požiarna ochrana za 1. štvrťrok 2015
DF2015/24, Ing. Ladislav Bilik-ABP, Michalská 10, 920 01 Hlohovec
90.00 € 09.04.2015
PDF ikona
1.19MB
Mesačné poplatky 22.02.2015-21.03.2015
DF2015/21, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19.60 € 30.03.2015
PDF ikona
0.84MB
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 3.,4.,5/2015
DF2015/19, Waste for taste s. r. o., Piešťanská 3, 91701 Trnava
57.00 € 30.03.2015
PDF ikona
0.84MB
Účtovnícke práce 2/2015
DF2015/20, Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r. o., nám. 1. mája 495
540.00 € 24.03.2015
PDF ikona
0.76MB
Telekomunikačné služby 01.021.2015-28.02.2015
DF2015/17, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18.37 € 10.03.2015
PDF ikona
0.83MB
Odber zemného plynu 01.03.2015-31.03.2015
DF2015/15, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11
506.00 € 04.03.2015
PDF ikona
1.15MB
Mesačné poplatky 22.01.2015-21.02.2015
DF2015/14, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19.60 € 02.03.2015
PDF ikona
0.72MB
Účtovnícke práce 1/2015
DF2015/13, Obecný podnik služieb Chtelnica, spol. s r. o., nám. 1. mája 495
660.00 € 19.02.2015
PDF ikona
0.62MB
Predplatné Právny kuriér pre školy 11/2014-10/2015
DF2015/12, RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 84, 82
0.00 € 19.02.2015