VZN obce

Súbor: Názov: Platnosť:
PDF ikona [0.24MB] VZN 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Neplatné