Poslanci a komisie

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Chtelnici
Volebné obdobie 2018- 2022
Fotka: Poslanec:

Marián Bašnák

Bašnák Marián
fotka Bocánová Barbora, Mgr.
fotka Horváth Marek, Ing.
Kičina Róbert, Ing. Kičina Róbert, Ing.
Piačka Ján Piačka Ján
 fotka Piačka Jozef, Ing.
Prvý Martin, Ing. Prvý Martin, Ing.
fotka Soják Peter
fotka Suchý Marcel, Ing.
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica:

Ing. Vladimír Čapoš
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica
kontakt: 0905 402 923, e-mail: capos@ppa.sk

Komisie:
Komisia finančná a obecného majetku
Predseda Ing. Róbert Kičina
Tajomník Ing. Jozef Otajovič
Členovia Ing. Stanislav Plevák, Ján Piačka

 

Komisia výstavby a ochrany ŽP
Predseda Ing. Martin Prvý
Tajomník
Členovia Peter Prvý, Ing. Stanislav Soják st., Bc. Štefan Prvý, Ing. Peter Radošinský

 

Komisia sociálna, vzdelávania, kultúry a telovýchovy
Predseda Mgr. Barbora Bocánová
Tajomník Ing. Marcel Suchý
Členovia Ing. Andrea Tóthová, Mgr. Monika Gajdošíková, Mgr. Ivana Slabá, Michaela Kubíková, Marek Turanský, Lukáš Turanský, Erik Machovič, Ing. Rastislav Piešťanský, Ing. Marcel Císar, Ing. Ivan Prvý

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda Ing. Marcel Suchý
Tajomník Mgr. Barbora Bocánová
Členovia Mgr. Barbora Bocánová, Marián Bašnák, Ing. Martin Prvý