Poslanci a komisie

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Chtelnici
Volebné obdobie 2018- 2022
Fotka: Poslanec:

Marián Bašnák

Bašnák Marián
fotka Bocánová Barbora, Mgr.
fotka Horváth Marek, Ing.
Kičina Róbert, Ing. Kičina Róbert, Ing.
Piačka Ján Piačka Ján
 fotka Piačka Jozef, Ing.
Prvý Martin, Ing. Prvý Martin, Ing.
fotka Soják Peter
fotka Suchý Marcel, Ing.
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica:

Ing. Vladimír Čapoš
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica
kontakt: 0905 402 923, e-mail: capos@ppa.sk

Komisie:
Komisia finančná a obecného majetku
Predseda Ing. Róbert Kičina
Tajomník
Členovia

 

Komisia výstavby a ochrany ŽP
Predseda Ing. Martin Prvý
Tajomník
Členovia

 

Komisia sociálna, vzdelávania, kultúry a telovýchovy
Predseda Mgr. Barbora Bocánová
Tajomník
Členovia

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda Ing. Marcel Suchý
Tajomník
Členovia