Poslanci a komisie

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Chtelnici
Volebné obdobie 2014- 2018
Fotka: Poslanec:

Marián Bašnák

Bašnák Marián
fotka Bocánová Barbora, Mgr.
fotka Horváth Ján, Ing.
Kičina Róbert, Ing. Kičina Róbert, Ing.
fotka Mráz Drahomír
Otajovič Jozef, Ing. Otajovič Jozef, Ing.
Piačka Ján Piačka Ján
 fotka Piešťanský Rastislav, Ing.
Prvý Martin, Ing. Prvý Martin, Ing.
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica:

Ing. Vladimír Čapoš
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica
kontakt: 0905 402 923, e-mail: capos@ppa.sk

Komisie:
Komisia obchodu, služieb a na ochranu verejného poriadku
Predseda Ján Piačka
Tajomník Ing. Marcel Suchý
Členovia Ing. Peter Gajdošík, PhDr. Gabriela Gulová,
Miroslav Hlavatovič, Ing. Ľubomír Jankovič, Libuša Pivková

 

Komisia finančná a obecného majetku
Predseda Ing. Róbert Kičina
Tajomník Ing. Jozef Otajovič
Členovia Ján Piačka, Ing. Stanislav Plevák ml.

 

Komisia sociálno-zdravotná
Predseda Ing. Ján Horváth
Tajomník Mgr. Barbora Bocánová
Členovia Mgr. Eva Prvá, Viera Biskorovajná, Jaroslav Bílik

 

Komisia výstavby a ochrany ŽP
Predseda Ing. Martin Prvý
Tajomník Marián Bašnák ml.
Členovia Ing. Stanislav Soják st., Ján Piačka, Ing. Janka Karlíková, Marek Horváth, Peter Prvý

 

Komisia vzdelávania, kultúry a telovýchovy
Predseda Ing. Rastislav Piešťanský
Tajomník Drahomír Mráz
Členovia Mgr. Alena Silná, Andrea Bašnáková, Ing. Ján Sirota, Katarína Piešťanská, Ing. Ivan Prvý, Ján Galba st.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda Drahomír Mráz
Členovia  Mgr. Barbora Bocánová, Ing. Rastislav Piešťanský