Poriadky, Nariadenia

Poriadky:
Súbor: Názov:
PDF ikona [0.36MB] Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chtelnica
PDF ikona [0.71MB] Pravidlá kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Chtelnica
PDF ikona [0.77MB] Registratúrny poriadok a plán 2012
PDF ikona [5.92MB] Pracovný a odmeňovací poriadok zamestnancov obce Chtelnica
Smernice:
Súbor: Názov:
Nariadenia:
Súbor: Názov:
PDF ikona [0.38MB] Nariadenie starostu obce 1/2012 o voľbách do NR SR