Obecný úrad

Fotka Obecného úradu

Nám. 1. mája 495/52
922 05 Chtelnica

IČO: 00 312 584

DIČ: 20 20 53 08 86

Tel: 033/779 41 25, 033/779 42 05, 0901 910 009
Fax: 033/779 41 25

Deň Úradné hodiny OcÚ Chtelnica:
Pondelok 8:00-12:00  /  13:00-15:30
Utorok 8:00-12:00  /  13:00-15:30
Streda 8:00-12:00  /  13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-13:00  /  -

Starosta obce

Ing. Ján Horváth
Tel: +421 905 516 429
Email: starosta@chtelnica.sk

zástupca starostu obce Chtelnica:
Peter Soják
Tel: +421905 279 794

Zamestnanci OcÚ Chtelnica:

Prednosta
Mgr. Daniela Sojáková
kontakt: 033 7719 176, e-mail: prednosta@chtelnica.sk

Ing. Jana Jurkasová
-uzatváranie zmlúv
-uznesenia a zápisnice z obecného zastupiteľstva
-verejné obstarávanie
kontakt: 033 7719 176, e-mail: chtelnica@chtelnica.sk

Eva Bokorová
- evidencia obyvateľov
- stavebná agenda
- CO
kontakt: 033 7794 125, e-mail: bokorova@chtelnica.sk

Danka Galbová
- personálna, mzdová agenda
- matrika
- evidencia hrobových miest
kontakt: 033 7794 125, e-mail: galbova@chtelnica.sk

Ing. Katarína Hlavatovičová 

Soňa Kičinová

- účtovníctvo
- správa majetku
- zverejňovanie faktúr
kontakt: 033 7719 176, e-mail: ekonom@chtelnica.sk / uctovnik@chtelnica.sk

Mgr. Jana Blažková
- kultúra
- obecné noviny
- webová stránka obce
- zverejňovanie zmlúv a objednávok
kontakt: 0903 919 220, e-mail:  redakcia@chtelnica.sk
-spravovanie kaštieľa, e-mail: kastiel@chtelnica.sk

Dana Alchusová
- dane a miestne poplatky
-odpadové hospodárstvo a ŽP
kontakt: 033 7794 205, e-mail:  dane@chtelnica.sk

 

Správa obsahu webového sídla
webmaster@chtelnica.sk

Správa obecných budov a ciest
Ľuboš Lukačovič, Rudolf Rechtorík

Správa verejnej zelene
Danka Suchánová