Pamiatky

kaštiel Chtelnica
Kaštieľ

Kaštieľ s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 881. Tvoria ju celkovo 4 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: kaštieľ, 4x pavilón, park, plastiky.

Kaplnka sv. Rócha
Kaplnka sv. Rócha

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 889, kaplnka, lokalita Chtelnica

Kostol najsvätejšej Trojice
Kostol najsv. Trojice

Kostol s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 887. Tvoria ju celkovo 3 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: kostol, fara, kríž.

Kostol sv. Jána Krstitela
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 888, kostol, lokalita Chtelnica.

Kúria
Kúria

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 886,kúria, lokalita Chtelnica.

Pamätné miesto

Národná kultúrna pamiatka, č. NKP 879, pamätné miesto, padlí v SNP, lokalita Chtelnica.

Ostatné pamiatky