Učitelia

Riaditeľka: Mgr.Lukačovičová Blanka
Zást.riad.: Mgr. Kopálová Ľubica
Ved. ŠJ.: Šimončičová Júlia
Učiteľky: Einšpíglová Eva
Závodná Mariana
Benedikovičová Božena
Bc. Suchá Zuzana
Jurčová Kristína
Mgr. Bednárová Martina
Školníčka: Prvá Anna
Upratovačka: Suchá Jana
Kuchárka: Machovičová Zuzana
Pom.kuch.: Žažová Zuzana