Triedy

  • Malá trieda: Mgr. M. Bednárová, Bc. Z. Suchá

Malá trieda - MŠ ChtelnicaMalá trieda - MŠ Chtelnica

 

 

 

 

 

 

  • Stredná trieda: E. Einšpiglová,  M. Závodná

Stredná trieda - MŠ ChtelnicaStredná trieda - MŠ Chtelnica

 

 

 

 

 

 

  • I. Veľká Trieda: Mgr. B. Lukačovičová, K. Jurčová

I.Veľká trieda - MŠ ChtelnicaI.Veľká trieda - MŠ Chtelnica

 

 

 

 

 

 

  • II. Veľká Trieda: Mgr. Ľ. Kopálová, B. Benedikovičová

II.Veľká trieda - MŠ ChtelnicaII.Veľká trieda - MŠ Chtelnica