Materská škola

 

Materská škola Chtelnica
Jedáleň Materskej školy Chtelnica Detské ihrisko Materskej školy Chtelnica

 

 

 

 

 

 

MŠ je od r. 2008 štvortriedna, a to malá trieda, stredná trieda a I.veľká a II. veľká trieda. Triedy sú vytvorené podľa veku detí. Prevádzka je poldenná a celodenná. Zriaďovateľom je Obec Chtelnica. Od 01.01.2003 je škola samostatným právnym subjektom. Súčasťou školy je školská kuchyňa s jedálňou, kde sa deti stravujú podľa harmonogramu.

Materská škola, Zigmundíkova 456/14, 922 05 Chtelnica / Tel.č. 033/7794143

Učitelia

Triedy

Fotogaléria MŠ