Obecná knižnica

 

Milí čitatelia !

Na tomto mieste si Vám dovoľujem pripomenúť, že podľa „Knižného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Chtelnici“ je výpožičný čas na jednu knižku 21 dní!

Môže sa samozrejme stať, že sa niektorým z Vás tento termín nepodarí dodržať, nerobím z toho tragédiu. Myslím si ale, že mať doma knižku viac ako tri mesiace je nefér voči ostatným čitateľom, ktorí by si ju možno tiež radi požičali. Každý by mal mať rovnakú šancu prečítať si ktorúkoľvek knižku z knižného fondu knižnice.
Chcel by som preto najväčších „dlžníkov“ poprosiť o vrátenie minimálne nasledovných knižiek do Obecnej knižnice.

P.S.: knižky požičané v minulých rokoch !!!! (áno aj takých čitateľov máme) je snáď zbytočné pripomínať – ich čo najskoršie vrátenie považujem za samozrejmé.

Viac informácií o Obecnej knižnici v Chtelnici nájdete na: http://obecna-kniznica-chtelnica.webnode.sk

Ďakujem, aj za všetkých čitateľov.

Ján Sirota
obecný knihovník