Súhrnné správy o zákazkách

1. Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v obci Chtelnica