Zber papiera

Zber papiera sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 2019 v čase od 14.00-17.00 h. v Základnej škole v Chtelnici.  Zviazaný papier treba priniesť k zadnému vchodu do školy (od tenisových kurtov), kde sa bude vážiť. Kartóny treba zviazať zvlášť.