Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2019/20

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 2. a 3. apríla 2019 v čase od 14.00-17.00h v budove základnej školy. Zapísať treba všetky deti narodené od 1. 9. 2012 do 31.8. 2013 a tiež deti, ktoré mali v minulom šk. roku odloženú školskú dochádzku.

K zápisu treba priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník, ktorý rodičia  predškolákov dostanú v MŠ, alebo si ho stiahnu tu: Dotaznik_k_zapisu_prvakov.docx

Pri zápise je možné objednať a zaplatiť si školské pomôcky pre budúcich prvákov.

Viac info na https://zschtelnica.edupage.org/