Zápis detí do Materskej školy

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy na šk. r. 2018/2019

sa uskutoční v termíne 9. a 10.mája 2018 v čase od 13,00 hod. – do 16,00 hod. v budove MŠ

Žiadame rodičov, aby priniesli na zápis:

1.vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

2.rodný list dieťaťa- k nahliadnutiu,

3.občiansky preukaz rodiča