Webová stránka MŠ Chtelnica

Materská škola Chtelnica má k dispozícií novú webovú stránku, na ktorej sa dozviete vždy aktuálne informácie

https://mschtelnica.edupage.org/