Spomienka na oslobodenie obce

Pietna spomienka na 74. výročie oslobodenia obce Chtelnica sa uskutoční 5. apríla 2019 o 18.00 h. v malom parku pri Pomníku padlých.