Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 28.02.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 10:45 hod.:
RAJŇANSKÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 5/VE, 6, 6/OP, 7, 8, 9, 9/ZA, 10, 11, 12, 12/KT, 13, 14, 15, 16, 17, 30

TEPLICKÁ č. 16/VE

V. ŠIMONČIČA č. 1 , 2, 2/KT, 3, 4, 4/VE, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/VE, 18, 22, 27, 30

 

V čase od 12:00 hod. do 14:30 hod.:

KÚRIA č. 1, 1/KT, 1/VE, 3, 3/VE, 4, 5, 6, 7, 7/KT, 8, 8/KT, 9, 10, 10/KT, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21/VE, 22, 23, 24, 25, 26, 26/VE, 27, 28, 29, 30, 31, 31/KT, 31/VE, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 48/VE, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 62, 69/OP, 73, 75/945

NÁM 1. MÁJA č. 55

PAŽITNÁ č. 1 , 2, 3, 3/TS, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/BL, 21/PR, 22, 24

V. ŠIMONČIČA č. 19 , 20, 21, 23, 24, 25, 25/PRI, 25/VE, 26, 29