Fašiangy

Šabľovníci a obec Chtelnica Vás pozývajú na tradičné fašiangové slávnosti, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.-5.3.2019 s nasledujúcim programom * V nedeľu, pri sprievode šabľovníkov cez námestie, približne o 16.00 hod., sa bude pre deti tancovať “vrabčák”, po ktorom ich čaká sladká odmena a dospelých malé pohostenie. O 18.00 hod. tanečná zábava v pivniciach kaštieľa. * V pondelok fašiangový sprievod po dedine a o 18.00 hod. tanečná zábava v pivniciach kaštieľa. * V utorok fašiangový sprievod po dedine a o 20.00 hod. pochovávanie basy v kultúrnom dome. Tešíme sa na Vašu účasť.