Žiadosti o zníženie poplatku

Oznamujeme občanom, že žiadosti o zníženie poplatku za KO je možné podať do 31.1.2019. Žiadosti po termíne nebudú akceptované.