Vianočná výstava a koncert žiakov

CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom, pobočka v Chtelnici a Dolnom Lopašove,  poriada vianočnú výstavu a koncert žiakov výtvarného, hudobného a tanečného odboru v pivnici kaštieľa v Chtelnici v pondelok 17. decembra o 17.00 hod.