Termíny vývozu plastov a komunálneho odpadu 2019

Rozpis vývozu odpadov nájdete v tlačenej forme v obecnom časopise Chtelničan. V prípadu zmeny termínu vývozu budeme občanov vopred informovať.