Povinnosť registrácie chovov ošípaných

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných

u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Vás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o

informovanie obyvateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia.