Odpočet stavu vodomerov

Obecný podnik služieb, s.r.o. oznamuje obyvateľom, ktorí sú napojení na kanalizáciu, že bude vykonávať odpočet stavu vodomerov od 6.12.2018. Tých občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste prosíme, aby stav odpísali a vystavili na viditeľné miesto.