Pozvánka na zasadnutie OZ

Dňa 07. novembra 2018, t.j. v stredu o 17.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu v Chtelnici uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore: