Spomienková slávnosť

Obec Chtelnica pozýva na spomienkovú slávnosť dňa 28.10.2018 o 15.00 hod. pri obchodnom dome Hviezda.