„Pýtajme si slovenské“

V rámci Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme si slovenské“ sa môžete od 15. do 21. októbra 2018 aktívne zapojiť do tejto kampane a nakupovať slovenské výrobky.

Každoročne sa darí nadchnúť touto myšlienkou viac ako milión občanov, ktorí sa aktívne zapájajú svojimi nákupmi do kampane a pomáhajú tak spoločne zlepšovať život nás všetkých.