Pripomienkovanie cestovných poriadkov

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy  pre obdobie platnosti 2018/2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste ich zaslali do termínu do 30.9.2018.

Vaše pripomienky alebo požiadavky zašlite emailovou poštou na adresu: juraj.kuzma@arriva.sk . Na požiadavky zaslané po 30.9.2018 nebude prihliadnuté.