Pripomienkovanie cestovných poriadkov

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej
autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti
2018/2019, ktoré budú k 9.12.2018 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne
platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste nám tieto
zaslali do termínu 10.10.2018.
Vaše požiadavky alebo pripomienky zašlite emailovou poštou na adresu:
jmartinovic@slovaklines. Požiadavky zaslané po 10.10.2018 nebudeme môcť zadeliť
k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.