Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica