Vývoz fekálií

Obecný podnik služieb Chtelnica, s.r.o. oznamuje občanom, že v dňoch 13.-18.júla 2018 a 23.-27.júla 2018 sa nebude vykonávať vývoz fekálií.